We are hiring!

Forum (98198 berichten)

Populaire forums

Overige forums

Beeldende kunst algemeen > Kent iemand dit schilderij, of deze schilder: 'man die rebab speelt'

2 berichten

Danrobcop 5 berichten

7922431

Ik heb deze vraag eerder gepost, maar toen op verkeerde wijze/I posted this question before, but not in the wright manner. (English after dutch)

Beste mensen,

Ik ben een fervent verzamelaar. Kunst, objecten enz. (Voornamelijk 'oriëntalistisch/uit het MO.  Naast de liefde voor de esthetische , vind ik het leuk om items en werken te onderzoeken. Een stuk geschiedenis zoeken door iets tastbaars, of gewoon kennis verbreden - Het is een tijdsbedrijf waar ik veel plezier aan beleef.

Maar, van mijn allereerste aankoop ooit, jaren geleden, lukt het me niet te achterhalen wie de maker is. Ik zou het heel leuk vinden als iemand me op weg kan helpen, of zelfs weet wie de schilder is! Veel dank voor het meedenken. (De lijst biedt geen aanwijzingen - het is niet het origineel en van een recente datum. Toen ik het kocht, kreeg ik te horen dat het getal ’47, dat achter de de handtekening staat, 1847 is (ik heb mijn twijfels). Ook dacht de verkoper -Ik weet niet waarom - dat de schilder Frans kan zijn (ik heb opnieuw mijn twijfels.)

Met vriendelijke groet,

 

Robert Walker.

Dear all,

 

I am a avid collector. Art, objects etc. (Mainly Middle Eastern/‘orientalist’ and some ‘religieus’. In addition to a love for the aesthetic, I like investigating items and works. I enjoy looking for a part of history through something tangible, or simply broadening knowledge.

 

But, sadly, I am unable to ‘attribute’ the painting I bought, years back. I appreciate any information you could provide. Most of all I of course would love to know the painter. (The frame offers no clues- it isn’t the original frame. When I bought it I was told the ’47 that comes after the signature is 1847 (I have my doubts), also the seller thought -I don’t know why- that the painter could be French (I again have my doubts.)

 

All the best,

 

Robert Walker

 

 
Harry56 488 berichten

Robert, vermoedelijk heb je zelf veel kennis van zaken. Dit werkje lijkt me zeker van de hand van iemand die wist wat realistisch schilderen was. De datum kan inderdaad net zo goed 1947 zijn , het handschrift doet ook Europees aan. Er zijn toch behoorlijk wat aanknopingspunten de signering door een kunstkenner of letterkundige amateur te laten ontcijferen ?  Zo onduidelijk is deze niet ............ Wat denkt u zelf wat betreft de naam ??

 

Reageer op onderwerp